Narodowe rekolekcje i zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi

W Kaliszu w dniach od 3 do 7 października br. odbędą się Narodowe Rekolekcje połączone z aktem zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Hasłem rekolekcji są słowa Ojcowskiemu Sercu zawierzamy, które wyrażają głęboką wiarę w moc wstawiennictwa św. Józefa przed tronem Boga. Tematyka rekolekcji dotyczyć będzie kilku przestrzeni: Św. Józef, Opiekun Kościoła; Małżeństwo; Życie św. Józef; Ojcostwo oraz istota i cel modlitwy zawierzenia. Pierwszego dnia rekolekcji (03.10.) odbędzie się koncert Św. Józef w muzyce baroku Indian Boliwijskich w wykonaniu chóru pod dyr. Jacka Sykulskiego z Poznania ze wstępem ks. prof. Piotra Nawrota. Czytaj dalej

Jasna Góra

W czwartek 9 września uczniowie klasy IV wraz z rodzicami, ks. Proboszczem Pawlem  Guździołem i panią katechetką wyjechali do Częstochowy, na Jasną Górę.  Dziękowali za dar Eucharystii. Wzięli udział we Mszy św. w kaplicy z wizerunkiem Czarnej Madonny, mieli czas aby z bliskimi zwiedzić tereny klasztoru, a na koniec pobytu odbyła się na wałach wspólna droga krzyżowa. Czytaj dalej

Parafialna pielgrzymka do Kotłowa

Od 2000 roku rokrocznie we wrześniu parafianie rososzyccy pielgrzymują do Matki Bożej Królowej Jedności w Kotłowie, gdzie powierzają swoje intencje. Modlą się o pokój na świecie, za Ojczyznę i parafię, o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinach. W tym roku 5 września rowerami i nie tylko wyruszyli mieszkańcy Rososzycy, Psar i Sieroszewic. Wśród pielgrzymów znaleźli się goście z Masanowa i Ołoboku. Piękna pogoda, która towarzyszyła pątnikom już od początku przyczyniła się do pełnej radości wyprawy.

Wśród pielgrzymów znalazła się duża grupa dzieci. Najmłodsi to drugoklasiści Hania i Wojtek. W świątyni na Kotłowskim wzgórzu pod kierunkiem ks. proboszcza Pawła Guździoła pątnicy odmówili fatimski różaniec. Czytaj dalej

Msza św. na rozpoczęcie roku katechetycznego.

Jak co roku 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Z tej okazji wszystkie dzieci zostały zaproszone w niedzielę 5 września na uroczystą Eucharystię. W sposób szczególny w przygotowanie elementów Eucharystii włączyła się schola parafialna, uczniowie klasy VIII oraz pierwszoklasiści. Najmłodsi przynieśli do kościoła parafialnego swoje tornistry, które w czasie procesji z darami nieśli na ołtarz. Szkolne plecaki wraz z zawartością ks Paweł poświęcił tak by dobrze służyły właścicielom. Czytaj dalej

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków. Przeświadczenie o tym, że ciało Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych ludzi, podległych skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zostało w ciągu historii Kościoła w wielu świadectwach, wzmiankach i śladach. Czytaj dalej

Biały tydzień

Tegoroczny biały tydzień choć mocno skrócony w naszej parafii obfitował w ważne dla społeczności parafialnej wydarzenia. Dzieci w czasie białego tygodnia otrzymały pamiątki I Komunii św. i uczestniczyły w odpuście parafialnym ku czci Przemienienia Pańskiego. Czytaj dalej

Święto Przemienienia Pańskiego – Odpust Parafialny

“Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe”.

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Czytaj dalej

I Komunia Święta

6 sierpnia 2021 roku, w święto Przemienienia Pańskiego dzieci naszej parafii przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa pod postacią Chleba do swego serca.

Do sakramentu Eucharystii przystąpili:

 1. Nikola Bartczak
 2. Miłosz Bąk
 3. Zuzanna Grabowska
 4. Adam Kałużny
 5. Szymon Kałużny
 6. Karolina Kawaler
 7. Filip Kupaj
 8. Daniel Miśko
 9. Wiktoria Niewiejska
 10. Julia Niklas
 11. Nadia Waścińska
 12. Bartosz Wieszczak
 13. Amelia Wojtczak
 14. Patryk Zawiślański
 15. Bartłomiej Radkowski
 16. Tomasz Półtoraczyk

Czytaj dalej

Uroczystość I spowiedzi

W niedzielę 20 czerwca dzieci pierwszokomunijne parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy przystąpiły do I spowiedzi św. Sakrament został poprzedzony nabożeństwem pokutnym, a po spowiedzi wspólnie spalono kartki z grzechami. Na dzieci czekała też piękna niespodzianka, ponieważ do „nieba” wysłano balony z dobrymi uczynkami. Czytaj dalej

Boże Ciało

Boże Ciało (inaczej – Święto Ciała i Krwi Pańskiej) w Kościele katolickim: uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej