Koła różańcowe

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle je tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. 

Raz w miesiącu w pierwszą niedzielę miesiąca koła różańcowe naszej parafii prowadzą różaniec w kościele parafialnym. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy). 

W naszej parafii istnieją trzy koła różańcowe:

• Pierwsze: panie z Rososzycy

• Drugie: panie z Psar

• Trzecie: mieszane Rososzyca i Sieroszewice, kobiety i mężczyźni.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy. Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się do opiekuna, którym jest ks. proboszcz Paweł Guździoł.