Historia Parafii

Zarys historii kościoła p.w. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy.

      Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty został wzniesiony w 1818 roku staraniem senatora i wojewody kaliskiego Pawła Skórzewskiego oraz proboszcza Bogumiła Grodeckiego, na miejscu drewnianego kościoła z 1692 roku ufundowanego przez Michała Wierzbowskiego. Jednakże kościół pod wezwaniem św. Marka istniał tu już w roku 1439, a z pewnością nawet wcześniej, gdyż w roku 1414/1415 spotykamy wzmianki o proboszczu rososzyckim Wawrzyńcu, który procesował się z plebanami wysockimi o dziesięcinę z Sieroszewic i Kęszyc. Ten sam proboszcz w 1441 roku miał zatarg z Janem, plebanem w Biskupicach. W 1445 roku proboszczem był Marcin Swiemcz, którego w tymże roku zastępował Bieniasz z Westrzy. 

      Obecnie jest to świątynia w stylu klasycystycznym, murowana, tynkowana, jednonawowa. Korpus świątyni jest trójprzęsłowy, na rzucie prostokąta, z nieco węższym prezbiterium z półkolistym zamknięciem. Od zachodu jest kruchta, a od południa przedsionek z wejściem do zakrystii i na piętro. Wnętrze rozczłonkowane pilastrami, strop płaski. Chór został wsparty na dwóch słupach, a balustradę przyozdobiono motywami geometryczno – roślinnymi. 

      Ołtarz główny i dwa boczne są murowane. U góry głównego ołtarza znajduje się wizerunek patrona parafii św. Marka. Niżej widzimy obraz przedstawiający Przemienienie Pańskie. Obraz ten szacowany jest na koniec XVIII wieku. Po bokach głównego ołtarza znajdują się dwie figury: Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi. Na tych miejscach wcześniej były dwie figury gipsowe: św. Piotra i Pawła, które obecnie zdobią chór. W ołtarzu bocznym lewym umieszczono obraz „Pieta” (Fabian Sarnecki) z pierwszej połowy XIX wieku, w zwieńczeniu widać obraz św. Barbary. W ołtarzu bocznym prawym jest figura Ukrzyżowanego Jezusa z około 1818 roku, a u góry obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. 

      Przed rokiem 1967 obrazy umieszczone były w innych miejscach. W głównym ołtarzu znajdował się obraz Trójcy Świętej, natomiast obraz Przemienienia Pańskiego znajdował się w bocznym ołtarzu. Przeniesienie tego obrazu ma swe uzasadnienie w kulcie jakim był otoczony od połowy XIX wieku. Panowała wówczas w całej Wielkopolsce epidemia cholery. Choroba ta szczególnie dosięgła mieszkańców pobliskiej wioski Ołobok. Jak wieść niesie wybrali się oni wtedy z pielgrzymką do Rososzycy i przed cudownym obrazem wybłagali ustąpienie zarazy. Od tego też czasu datuje się pielgrzymowanie Ołoboczan do Rososzycy w uroczystość Przemienienia Pańskiego. Po stronie południowej kościoła widzimy drewniany konfesjonał i ambonę. Naprzeciwko umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca scenę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i klasycystyczna chrzcielnica pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku, którą wieńczy figura św. Jana Chrzciciela. 

      Do zewnętrznej ściany prezbiterium przylega klasycystyczny przedsionek z wejściem do grobowca Skórzewskich. Nad dwuskrzydłowymi drewnianymi drzwiami ujętymi w pilastry znajduje się napis: „Drogosławowie z Skórzewa Skórzewscy” i kamienny herb Drogosław. 

      Wychodząc z kościoła widzimy piękną arkadową dzwonnicę, która podobnie jak plebania, została wybudowana w 1885 roku. Kościół otoczony jest murem z połowy XIX wieku. Rozciągający się wokół przykościelny plac zajmuje 0,22 ha. 

      Od południowego wschodu przy murze kościelnym można zobaczyć grobowiec ks. Wojciecha Wróblewskiego, dziekana dekanatu ołobockiego, proboszcza w Rososzycy w latach 1872 – 1920, a także grobowce: ks. Franciszka Guzikowskiego proboszcza w Rososzycy do roku 1930 oraz proboszcza ks. Józefa Małeckiego (zmarł 1934). Od strony północno – wschodniej natomiast jest grobowiec Władysława i Michaliny z Brodowskich Trzcińskich oraz Konstantego i Konstancji Murzynowskich, z około 1900 roku, najstarszy na przykościelnym placu. Wchodząc do kościoła widzimy tablicę upamiętniającą ks. Jarosława Kaszyńskiego, proboszcza tejże parafii w latach 1967 – 1985 oraz dziekana dekanatu ołobockiego. 

      Przed wejściem do kościoła znajduje się tablica z wykonanym z brązu wizerunkiem Ojca Świętego i napisem „W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Parafia Rososzyca 2005”. 

      Od 1 lipca 1994 roku ks. biskup Stanisław Napierała powołał do życia nową parafię przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach, która została wydzielona z parafii św. Marka w Rososzycy. 

      Członkami wspólnoty parafii św. Marka w Rososzycy są również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Psarach, gdzie posługę duszpasterską pełni ksiądz kapelan. Do 1994 roku ksiądz kapelan pełnił jednocześnie obowiązki wikariusza w parafii św. Marka w Rososzycy. 

Wykaz księży pełniących posługę duszpasterską w parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy.

Proboszczowie

– ks. Bogumił Grodecki (w tym latach zostaje wybudowany i poświęcony kościół)
– ks. Wojciech Wróblewski 1872 r. – 1920 r. (dziekan dekanatu ołobockiego)
– ks. Kaczmarkiewicz
– ks. Antoni Brandt
– ks. S. Witkowski
– ks. Franciszek Guzikowski …….. – 1930 r.
– ks. Józef Małecki 1930 r. – 1934 r.
– ks. Stefaniak
– ks. J. Joachimowski …… – 1939 r. i 1945 r. – 1946 r. (dziekan dekanatu ołobockiego)
– ks. Leon Gawron
– ks. Bronisław Jasiewicz 1946 r. – 1948 r.
– ks. Miłkowski 1948 r. – 1952 r.
– ks. Czesław Olejniczak 1952 r. – 1966 r.
– ks. Nowak 1966 r. – 1967 r.
– ks. Jarosław Kaszyński 1967 r. – 1985 r. (dziekan dekanatu ołobockiego)
– ks. Bernard Slotta 1985 r. – 2010 r. (wicedziekan dekanatu ołobockiego)
– ks. mgr lic. Paweł Guździoł od 1 lipca 2010 r. (wicedziekan dekanatu ołobockiego)

Księża kapelani Domu Pomocy Społecznej w Psarach, którzy pełnili obowiązki wikariuszy:

– ks. Jan Krzywicki 30. 10. 1954 r. – 07. 05. 1957 r.
– ks. Stanisław Nowak 15. 10. 1957 r. – 01. 03. 1959 r.
– ks. Stanisław Tułodziecki 01. 03. 1959 r. – 01. 07. 1960 r.
– o. Franciszek Ścibek 01. 07. 1960 r. – 20. 11. 1974 r.
– o. Purgol 04. 10. 1963 r. – 12. 08. 1964 r.
– ks. Hieronim Poltz 01. 01. 1975 r. – 13. 11. 1976 r.
– ks. Stanisław Tokarski 13. 11. 1976 r. – 17. 07. 1977 r.
– ks. Stanisław Koza 17. 08. 1977 r. – 10. 07. 1980 r.
– ks. Henryk Nowak 10. 07. 1980 r. – 30. 07. 1982 r.
– ks. Witold Parecki 23. 08. 1982 r. – 15. 10. 1983 r.
– ks. Jan Murkowski 15. 10. 1983 r. – 15. 10. 1984 r.
– ks. Lech Otto 20. 08. 1984 r. – 19. 12. 1984 r.
– ks. Marek Gościniak 29. 12. 1984 r. – 01. 07. 1986 r.
– ks. Bogdan Kasperek 01. 07. 1986 r. – 01. 07. 1988 r.
– ks. Damian Hołoś 01. 07. 1988 r. – 01. 07. 1994 r.

Artykuł przygotowała Pani Jadwiga Gruszka na podstawie książki M. Olejniczaka „Gmina Sieroszewice przyroda – historia – zabytki”