Parafialna Rada do spraw ekonomicznych

Jest to organ doradczy i wspomagający proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi. Członków Rady wybiera ks. proboszcz, po konsultacji z wiernymi. Powinni to być parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, oddani Kościołowi, lojalni, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. 

Rada Ekonomiczna doradza w sprawach nowych inwestycji, remontów, konserwacji obiektów parafialnych, szuka sposobów w jaki sposób zgromadzić środki finansowe na realizację zadań oraz komu zlecić prace wykonawcze. 

Kadencja Rady trwa 5 lat i może być przedłużana. W przypadku zmiany proboszcza kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza.