Chrzest Święty

Sakrament Chrztu jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany; chrzcić (gr. baptizein) oznacza: zanużyć.

Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: ’Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.’ (Mt 28,19).

Chrzest święty to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.

Chrzest w Kościele katolickim najczęściej jest dokonywany przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu).

Chrzest jest nawiązaniem wspólnoty z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym w społeczności Kościoła oraz wejściem na drogę, która ma człowieka doprowadzić do wiecznego życia z Bogiem w społeczności zbawionych. Z Jezusem Chrzystusem zawsze łączy nas Chrzest Święty. Przez Chrzest wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego, powiększając Jego wspólnotę. Chrzest jest pierwszym Sakramentem Nowego Przymierza i bramą do życia wiecznego. Zgodnie z wolą Chrystusa jest on niezbędna do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Kto może chrzcić?

Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i kapłan oraz diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba, nawet nie ochrzczona, mająca wymaganą intencję. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć czynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci izastosować trynitarną formułę chrzcielną (N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego). Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia. Tą koniecznością udzielenia chrztu przez świeckich jest np.: niebezpieczeństwo śmierci. Należy pamiętać jednak, że gdy jest udzielony taki chrzest (z wody) to gdy niebezpieczeństwo minie należy chrzest uzupełnić w Kościele o elementy: znak krzyża, egzorcyzmu, namaszczenia Krzyżmem świętym, białą szatę, błogosławieństwa. I tego może dokonać tylko kapłan.

Zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena, czyli nowoochrzczonego, krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia. Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych). Rodzice mogą po wcześniejszym ustaleniu z proboszczem w swojej parafii ochrzcić dziecko w każdym dniu tygodnia, np. po wieczornym nabożeństwie.

Liturgia chrztu:

Cała liturgia chrztu składa się z kilku części: z obrzędu przyjęcia dziecka, następnie liturgii słowa oraz z obrzędu chrztu. Po przywitaniu Rodziców wraz z dzieckiem i rodziców chrzestnych ksiądz wypowiada słowa przyjęcia dziecka do wspólnoty chrześcijańskiej oraz w imieniu tej wspólnoty czyni znak krzyża. Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć i oznacza łaskę Odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż. Kapłan zwraca się do Rodziców z pytaniem o wybrane imię dla dziecka. Często mogą to być dwa imiona. Może to być imię świętego lub błogosławionego. Należy raczej unikać nadawania imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. Otrzymane imię pozostaje na zawsze.

Następne pytanie dotyczy woli rodziców ochrzczenia dziecka oraz podjęcie obowiązku wychowania dziecka w wierze. Chrzestni również wyrażają wolę pomagania rodzicom w trudzie wychowania.

Liturgia Słowa nie tylko objaśnia istotne gesty związane z liturgią sakramentu, lecz ma na celu pogłębienie wiary zgromadzonej wspólnoty, która ma przyjąć do swego grona nowego członka. Po słuchaniu Słowa Bożego następuje modlitwa powszechna, którą kończy krótka Litania do Wszystkich Świętych. Po zakończeniu wezwań do Świętych następuje modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki. Modlitwa z egzorcyzmem jest błaganiem Boga, aby uwolnił dzieci od grzechu pierworodnego i dał im udział w decydującym zwycięstwem Chrystusa nad szatanem. Po modlitwie z egzorcyzmem kapłan kładzie w milczeniu rękę na dziecku. Gest ten oznacza przyjęcie dziecka pod opiekę i wpływ Kościoła, w którym moc Zbawiciela będzie go chronić i umacniać.

Po poświęceniu wody celebrans zwraca się do rodziców i chrzestnych, przypominając im obowiązek wychowania dzieci w wierze Kościoła. Stąd tak ważne jest życie wiary samych rodziców i chrzestnych. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby które przyjęły w swoim życiu Sakrament chrztu oraz Sakrament Bierzmowania oraz ukończyły 16 rok życia. Kapłan zadaje rodzicom chrzestnym pytanie: Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? Odpowiadając „tak”, rodzice chrzestni podejmują zobowiązanie chrześcijańskie ochrzczonego dziecka.

Następuje wówczas istotny obrzęd sakramentu – chrzest w sensie ścisłym.

Namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejem poświęconym przez biskupa, oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. Stał się on chrześcijaninem, to znaczy „namaszczonym” Duchem Świętym.

Biała szata ukazuje, że ochrzczony „przyoblekł się w Chrystusa” i zmartwychwstał z Chrystusem. Zazwyczaj jest to niewielki kawałek białego materiału, który rodzice chrzestni kładą na dziecko lub becik.

Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę i że ochrzczeni są w Chrystusie „światłem świata”. Świeca chrzcielna jest zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości. Świecę najczęściej trzyma ojciec chrzestny.

Uroczyste błogosławieństwo kończy obrzęd udzielania chrztu.

Kilka przydatnych informacji dotyczących ubioru i potrzebnych rzeczy do ceremonii.

Na pewno wielu z rodziców ma niejedno pytanie związane z samym przygotowaniem uroczystości, przygotowania dziecka oraz wyboru rodziców chrzestnych. Poniżej znajduje się kilka przydatnych informacji związanych z tak ważnym wydarzeniem.

Często rodzice zastanawiają się jak powinni ubrać swoje dziecko w tak szczególnym dniu. Otóż dużo zależy od wieku dziecka. Zazwyczaj chrzci się dzieci małe, w wieku do ok. 5m-ca. Takiego maluszka można ubrać w komplecik (kaftanik, koszulka, śpioszki) i jeśli aura jest niesprzyjająca można go otulić tzw. becikiem do chrztu. Jest on najczęściej w kolorze białym, podobnie jak pozostałe części ubioru dziecka. Innym pomysłem na ubiór dla dziecka mogą być cieplejsze okrycia, składające się często z ciepłego sweterka, koszuli, spodni i czapeczki dla chłopca lub też cieplutkiej sukieneczki dla dziewczynki. Jest to również dobre rozwiązanie dla dzieci które są chrzczone są w okresie letnim bądź też są troszkę starsze niż wyżej wspomniane maluszki.

Należy także pamiętać o zakupieniu białej szatki oraz białej świecy. Na białej szatce może być wyhaftowane imię dziecka lub też data jego chrztu.

W tradycji polskiej przyjęło się organizować niewielkie przyjęcie po uroczystości. Najczęściej jest to małe spotkanie w gronie najbliższej rodziny, organizowane w domu lub też w kameralnej restauracji. Należy pamiętać aby wcześniej poinformować wszystkich których pragniemy zaprosić na takie przyjęcie. Najlepiej wykorzystać do tego zaproszenia, w których znajduje się gotowy tekst lub też jeśli posiadamy zdolności manualne i odpowiednio dużo czasu, możemy takie zaproszenia wykonać sami.

Chrzest to ważny dzień w życiu dziecka a także jego rodziców. Często z okazji chrztu najbliższa rodzina wręcza prezenty dla dziecka. Bardzo popularnym prezentem jest Biblia dla najmłodszych, zazwyczaj pięknie ilustrowana, tak aby dziecko gdy nieco podrośnie mogło z zaciekawieniem ją oglądać a rodzice mogli wyjaśniać dzieje życia Chrystusa. Drugim równie popularnym prezentem jest Pamiątka chrztu świętego. Jest to zazwyczaj książeczka z prostymi modlitwami lub obrazek w ramce przedstawiający Anioła Stróża. Znajduję się tam także miejsce na odręczne wpisanie imienia dziecka oraz daty chrztu. Małemu dziecku można kupić także ikonę, złoty łańcuszek, ciekawą i rozwijającą zabawkę, ubranko.

Jeśli chodzi o formalności których należy dopełnić przed uroczystością należy pamiętać aby odpowiednio wcześniej udać się do Kancelarii Parafialnej, celem poinformowania księdza proboszcza o zamiarze ochrzczeni dziecka. Najczęściej jest to 2-3 tygodnie przed planowanym chrztem.

Należy powiadomić kapłana o wyborze rodziców chrzestnych. Jeśli chrzestni nie są z parafii w której odbędzie się chrzest, muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego księdza, z miejsca zamieszkania o tym iż mogą zostać rodzicami chrzestnymi.

Zgłaszając chrzest swojego dziecka rodzice mają obowiązek przynieść do kancelarii zamieszkania) parafialnej – w godzinach jej urzędowania – następujące dokumenty:

odpis Aktu Urodzenia dziecka z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego

dokument kościelny świadczący o zawarciu Sakramentalnego Małżeństwa przez rodziców dziecka (ewentualnie również zaświadczenie z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego)

dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

dane personalne chrzestnych,dziecka (imię i nazwisko, adres)

Warunki bycia rodzicem chrzestnym:

Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);

Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia – chrzest, bierzmowanie i Eucharystię – oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;

Należy do kościoła Katolickiego i prawo kościelne nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Żyje w związku sakramentalnym.

Źródło informacji: www.urwis.pl