Liturgiczna służba ołtarza

W naszej parafii mamy liczną grupę chłopców, którzy podczas każdej Eucharystii starają się pięknie, prawidłowo i pobożnie służyć do Mszy św. Spośród ministrantów mamy młodzieńców i dorosłych mężczyzn, którzy pełnią funkcję lektorów. 

Opiekę duszpasterską nad ministrantami sprawuje ks. proboszcz. 

Ministranci odróżniają się od innych grup swym strojem: jest nim alba. Kandydaci na ministrantów są przyjmowani do grona ministrantów po odpowiednim przygotowaniu uroczyście podczas niedzielnej Eucharystii w obecności rodzin i wiernych. 

Wszystkich chętnych chłopców, którzy chcieliby służyć jako ministranci zapraszamy do zgłoszenia się u ks. proboszcza.