Parafialna Rada duszpasterska

W naszej parafii istnieje Rada duszpasterska, która wspomaga ks. proboszcza w organizowaniu duszpasterstwa parafii. 

Szczegółowe zadania Rady to:

• rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii,

• poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich pojawiających się w parafii,

• przygotowywanie uroczystości parafialnych, rocznic,

• troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne,

• ożywianie i pogłębianie wiary poprzez dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z ludźmi wiary,

• wyczulanie ludzi na nowe formy ateizmu i inne grożące niebezpieczeństwa dla wiary,

• przygotowywanie parafialnego programu duszpasterskiego,

• przekazywanie informacji wspólnocie parafialnej o wynikach spotkań Rady.

Kadencja Rady trwa 5 lat i może być przedłużana. W przypadku zmiany proboszcza kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza.