Apostolat Margaretka

11 grudnia 2012 roku w czasie comiesięcznego apelu w naszej parafii poznawaliśmy Matkę Bożą z Medjugorie. W czasie tego spotkania poruszono rozwinięty w Medjugorie Apostolat Margaretka. Maryja Królowa Pokoju w jednym z objawień powiedziała: 

„Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, 

że muszą mocniej wierzyć ! 

Muszą chronić wiarę Kościoła”. 

„Powiedzcie moim drogim kapłanom, 

aby modlili się na różańcu ! 

Aby każdego dnia modlili się na różańcu !”

Te słowa przyczyniły się do powstaniu apostolatu Margaretka. Istotą Apostolatu jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju.. 

MARGARETKA jest wspaniałym Bożym dziełem. Nazwa pochodzi od imienia niezwykłej osoby, którą była Margaret O’Donnell. Margaret z Kanady. W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się choroba Heine-Medina podczas spotkania rodzinnego. Zawieziono ją do szpitala w Ottawie, potem do Montrealu. Po trzech miesiącach leczenia, wróciła do domu, ale była całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie modląc się za swoją parafię, proboszcza, Kapłanów, we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Z każdym dniem, zwiększała się liczba Kapłanów odwiedzających Margaret i proszących ją o tę formę modlitwy. Przyjmowała czasem 20 osób dziennie. Wielu Kapłanów podnosiła na duchu swoją modlitwą, wielu pomogła swoim cierpieniem. Margaret zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w bezruchu, cierpienia i modlitwy. Pani prof. Louise Ward, która znała osobiście Margaret O’Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, Quebec w Kanadzie założyła Ruch MARGARETEK, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret, i dlatego nazwała go jej imieniem. Imię to z francuskiego marguerite, oznacza polny kwiatek w Polsce nazywany margerytką. 

Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się więc mały biały kwiatek, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które modlą się – każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana. Najczęściej odmawia się jednak Koronkę z Medziugorja, gdyż tam właśnie rozwinął się omawiany Apostolat. Koronka ta jest starą franciszkańską modlitwą na cześć 7 radości lub boleści Matki Bożej. 

Jednym z owoców naszych comiesięcznych spotkań z Matką Bożą jest powstanie Margaretki w naszej parafii. Jeżeli wśród naszych parafian są chętni do modlitwy za kapłanów 1 raz w tygodniu to zapraszamy do tworzenia nowych margaretek.