Grupa Biblijna

Powstała w naszej parafii jako odpowiedź na rozpoczynający się rok Wiary w październiku 2012 roku. Podczas spotkań członkowie grupy czytają Pismo św. i dzielą się Słowem Bożym. Spotkania te są związane z egzegezą Pisma świętego i wyjaśniają treści oraz tradycje biblijne. 

Wszystkich pragnących „rozsmakować” się w Słowie Bożym oraz chcącym zaczerpnąć ze skarbca Bożej Mądrości ZAPRASZAMY!!!. Na spotkania przynosimy własne Pisma św.