Sakrament Chorych

Co to jest namaszczenie chorych? 

Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością. 

Jaka jest podstawa biblijna namaszczenia chorych?

W liście św. Jakuba czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). 

Kiedy namaszcza się chorego? 

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości. 

Jak często można przyjmować sakrament chorych? 

Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby. 

Kto udziela namaszczenia chorych? 

Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego. 

Jak udziela się namaszczenia chorych? 

Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu. 

Jakie skutki sprawia namaszczenie chorych? 

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące: 

zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła, 

umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością, 

przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty, 

powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego, 

przygotowanie na przejście do życia wiecznego. 

Źródło informacji: www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl 

Odwiedziny chorych w naszej parafii, mają miejsce w każdy pierwszy piątek miesiąca. 
Chorych zgłaszamy w biurze parafialnym lub zakrystii