Modlitwa o ochronę naszej parafii przed epidemią koronawirusa.

W ten trudny dla naszej parafii czas , módlmy się za wszystkich pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Psarach, w szczególny sposób polecajmy ks. proboszcza Pawła. Módlmy się o zdrowie, o wygaśnięcie epidemii. Przez Przemienienie Pańskie prosimy Cię Boże oddal epidemię od naszych domów, naszych rodzin, od naszej parafii, od naszej Ojczyzny i całego świata. Panie Ty wszystko możesz wołamy do Ciebie, aby ustała pandemia koronawirusa.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Przez Przemienienie Pańskie, przemień nasze życie, odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem. Wylej swego Ducha na naszą parafię, na naszą Ojczyznę i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie.

Ojcze Miłosierny, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen

Łączmy się wszyscy, kto może, na modlitwie różańcowej codziennie, o godz. 20.30, wcześniej odmawiając modlitwę.

Wielki Czwartek

Dziś przypada Wielki Czwartek, który rozpoczyna Triduum Paschalne. Są to trzy dni poprzedzające Zmartwychwstanie Chrystusa. Uroczystość Wielkiego Czwartku upamiętnia ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. 

Ogłoszenie – Koronawirus

Drodzy Parafianie, ponieważ został wykryty koronawirus w DPS Psary, gdzie jestem kapelanem, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zostałem poddany kwarantannie. Z tego względu wszystkie celebracje zostają odwołane do 19 kwietnia. Zachęcam wszystkich do modlitwy i przeżywania liturgii Triduum i Świąt Zmartwychwstania poprzez media.
Pozdrawiam wszystkich i łącze się w modlitwie.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa to święto chrześcijańskie upamiętniające przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jest to również pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, który kończy się w Niedzielę Męki Pańskiej.Niedziela Palmowa jest, oczywiście, świętem ruchomym ze względu na powiązanie z Wielkanocą. Święto to jest obchodzone w Polsce od czasów średniowiecza. Czytaj dalej

Ogłoszenie – Koronawirus

Kochani parafianie z bólem serca ale i z troską o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo mówię ZOSTAŃCIE W DOMU.
Od 25 marca 2020 zostają wprowadzone nowe restrykcje. „W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl).”
Jednocześnie przypominam, że jest dyspensa od uczestnictwa w mszy niedzielnej dla wszystkich. Msze św w naszym kościele są sprawowane zgodnie z ustalonym porządkiem i w intencjach wcześniej ustalonych.

Ja pozostaję do waszej dyspozycji, we wszystkich sprawach a także wątpliwościach proszę kontaktować się telefonicznie:
nr tel. 627396094
nr kom. 604 678 183

Jest możliwość spowiedzi indywidualnej i przyjęcia komunii poza mszą św.
ks. Paweł Wasz proboszcz

Biskup Kaliski – Dyspensa

Biskup Kaliski w związku z trwającym stanem epidemii, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do odwołania wszystkim wiernym Diecezji Kaliskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup Kaliski zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Czytaj dalej

Podziękowanie

W imieniu Sióstr Dominikanek pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli akcję „ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI” dla Domu Chłopaków w Broniszewicach oraz zakupili książki „Bronki. Siostry od Wykluczonych”.

Niech Pan obficie błogosławi tym wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby tego wyjątkowego DOMU.

Z wyrazami wdzięczności Grupa Charytatywna