Piesza pielgrzymka do Kotłowa

Parafianie Rososzycy rokrocznie od 2000  roku, wyruszają z pieszą pielgrzymka do Kotłowa, gdzie przed obrazem Matki Królowej Jedności zanoszą swoje błagania, przeprosiny, podziękowania.

W tym roku również,  8 września, pod przewodnictwem ks. Pawła Guździoła, 50 osobowa grupa pątników wędrowała ciesząc się tym szczególnym czasem spotkania z Bogiem i człowiekiem. W ich intencjach ks proboszcz Paweł odprawił Eucharystię na Kotłowskim wzgórzu.