Rowerowa pielgrzymka do Matki Bożej Skalmierzyckiej

Od 2011 roku pielgrzymi z parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy ruszają rowerami do Skalmierzyc by oddać pokłon Matce Bożej Wniebowziętej w Jej cudownym wizerunku przedstawiającym Maryję trzymającą na lewym ramieniu dzieciątko, a w prawej dłoni berło – symbol władzy królewskiej.

Kult Maryi w Skalmierzycach datowany jest od XV wieku. Dowodem cudów i łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej są liczne wota. Wśród nich najcenniejszym jest srebrny ryngraf z roku 1634, podarowany przez króla Władysława IV Wazę w podziękowaniu za zwycięstwo nad Turkami. 4 września 1966 roku prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu koronami poświęconymi przez papieża Pawła VI.


W tym roku podobnie jak w ubiegłych latach zawieźli Maryi swoje prośby, podziękowania, przeproszenia. Pielgrzymowanie rozpoczęli od modlitwy przy parafialnym kościele w Rososzycy, następnie rowerami dotarli do Skalmierzyc, gdzie wzięli udział w uroczystej Mszy odpustowej.