Nowi ministranci

26 grudnia podczas Eucharystii dla dzieci i młodzieży w parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy nastąpiło przyjęcie w poczet Liturgicznej Służby Ołtarza nowych ministrantów. Nowymi ministrantami zostali: Oliwier Banasiak, Oskar Mrowiński, Bartosz Płókarz i Bartosz Skowroński. Uroczyste przyjęcie w poczet ministrantów poprzedził czas, w którym chłopcy uczyli się służenia przy ołtarzu. Przygotowywali się pod okiem starszych ministrantów i ks. Proboszcza Pawła Guździoła.