Modlitwa o ochronę naszej parafii przed epidemią koronawirusa.

W ten trudny dla naszej parafii czas , módlmy się za wszystkich pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Psarach, w szczególny sposób polecajmy ks. proboszcza Pawła. Módlmy się o zdrowie, o wygaśnięcie epidemii. Przez Przemienienie Pańskie prosimy Cię Boże oddal epidemię od naszych domów, naszych rodzin, od naszej parafii, od naszej Ojczyzny i całego świata. Panie Ty wszystko możesz wołamy do Ciebie, aby ustała pandemia koronawirusa.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Przez Przemienienie Pańskie, przemień nasze życie, odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem. Wylej swego Ducha na naszą parafię, na naszą Ojczyznę i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie.

Ojcze Miłosierny, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen

Łączmy się wszyscy, kto może, na modlitwie różańcowej codziennie, o godz. 20.30, wcześniej odmawiając modlitwę.