Biskup Kaliski – Dyspensa

Biskup Kaliski w związku z trwającym stanem epidemii, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do odwołania wszystkim wiernym Diecezji Kaliskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup Kaliski zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Msze św w naszej parafii są sprawowane zgodnie z ustalonym porządkiem. Obowiązuje limit 50 osób przebywających w kościele. Osoby, które pragną w nich uczestniczyć prosimy o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby będące w kwarantannie w żadnym wypadku nie powinni pojawiać się w kościele.

Zgodnie z zaleceniem biskupów codziennie modlę się w kościele o godz. 20.30 zapraszam do duchowej łączności i modlitwy w Waszych domach