Nakręceni dla Hani

6 listopada w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w XX edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Wśród 160 projektów zgłoszonych na konkurs, nagrodzono 27. Miło nam zakomunikować, że pośród laureatów znalazł się również projekt napisany przez p. Mirosławę Kois przy współpracy z ks. proboszczem Pawłem Guździołem, a zrealizowany przez Radę Duszpasterską.

W realizację działań projektowych udało się zaangażować niemalże wszystkie grupy, organizacje i instytucje działające na terenie parafii. W ramach projektu „Nakręceni dla Hani” zorganizowano dla dzieci bal wszystkich świętych z pokazem astronomicznym. Kolędnicy misyjni zbierali pieniądze na rzecz dzieci z Rwandy i Burundi. Zaprojektowano i wykonano tablicę informacyjną związaną z historią ale również florą i fauną otoczenia naszej świątyni. Ale najważniejszym działaniem, w które zaangażowało się charytatywnie kilkaset osób było przygotowanie i przeprowadzenie festynu na rzecz naszej małej parafianki Hani. Tę jedność, różnorodność działań, otwarte serce i bezinteresowne zaangażowanie zostało docenione przez kapitułę konkursu, która przyznała naszemu projektowi pierwsze miejsce i uznała za najlepszy z działań proekologicznych. Jeszcze raz pragniemy wszystkim, którzy nas wspomogli podziękować, bo udało się nam tu „na ziemi zbudować kawałek nieba”. Nagrody odebrali: ks. proboszcz Paweł Guździoł i p. Mirosława Kois. Laureatom konkursu towarzyszyli przewodniczący Rady Gminy w Sieroszewicach Rafał Bartnik oraz sekretarz gminy pani Mirosława Busza.