Poświęcenie tablicy przy kościele św. Marka Ewangelisty

Podsumowaniem projektu realizowanego od jesieni 2018 roku w naszej parafii było przygotowanie i umieszczenie tablicy informującej o historii kościoła, cechach architektonicznych najważniejszego w Rososzycy zabytku wraz z otoczeniem czyli florą i fauną występującą przy parafialnej świątyni. Tak się złożyło iż kościół św. Marka Ewangelisty wpisany jest krajobrazowo w park dworski ze starym, pomnikowym drzewostanem, obecnie bardzo zniszczonym. Zależy nam nie tylko na przekazaniu informacji, ale również na uruchomieniu w przyszłości takich działań które doprowadzą do dawnej świetności ten park. Przygotowania do realizacji tego zadania rozpoczęliśmy wiosną 2019 roku, opracowując treść tablicy. Tablica została sfinansowana z funduszy parafii. Pomoc przy wykonaniu i montażu tablicy wykonali parafianie, którym serdecznie dziękujemy. Poświęcenie tablicy odbyło się w dzień odpustu parafialnego, 6 sierpnia.