Święto Przemienienia Pańskiego – Odpust Parafialny

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe”.

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.


Odpust parafialny

W parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy główny odpust czczony jest ku czci Przemienienia Pańskiego. Kult Przemienienia Pańskiego w Rososzycy szczególnie rozwinął się w XIX wieku, kiedy to przez Wielkopolskę przeszła epidemia cholery. Choroba siała straszliwe spustoszenie wśród mieszkańców południowej Wielkopolski. W sposób szczególnie dotkliwy dotknęła mieszkańców pobliskiego Ołoboku. I wtedy Ołoboczanie wyruszyli z pielgrzymką do Rososzycy i przed obrazem Przemienienia Pańskiego błagali o odejście zarazy, o cud uzdrowienia dla chorych. Rzeczywiście po powrocie nie było już więcej nowych zachorowań i nikt z chorych już nie umarł.

W latach 70-tych XX wieku podczas prac remontowych kościoła ówczesny proboszcz śp. ks. dziekan Jarosław Kaszyński postanowił przenieść słynący łaskami obraz do głównego ołtarza.I do dzisiaj tam się znajduje.