Dziękczynienie za Eucharystię

Uczniowie klasy III wraz z rodzinami 23 maja wyjechali na Jasną Górę aby podziękować przed wizerunkiem Matki Bożej Królowej Polski za dar Eucharystii. Po uroczystej Mszy św. Mieli również czas na zwiedzanie klasztoru, zdobycie wieży i poszerzanie swojej wiedzy o niezwykłą historię jasnogórskiego klasztoru.