Gminny Konkurs Piosenki Religijnej „Vox Nostra”

17 maja w Szkole Podstawowej w Masanowie odbył się gminny konkurs piosenki religijnej. Zorganizowany został w 3 kategoriach:
• Klasy I-III – reprezentowali Adam Kałużny i Kaja Nadolska z I klasy,
• Klasy IV-VI reprezentowali Wiktoria Szmaj i Lena Dudziak z IV klasy oraz Zuzanna Bartoszek z VI klasy,
• Klasy VII –VIII reprezentowali Aleksandra Bartnik, Kinga Nadolska i Bartosz Osiński z klasy VIII.

Reprezentanci naszej szkoły zostali wyłonieni podczas etapu szkolnego. Pomimo bardzo licznego udziału młodych artystów z terenu gminy nasi młodzi parafianie pięknie się zaprezentowali, niektórzy zajęli wysokie lokaty;

I miejsce w kategorii klas młodszych zajął Adam Kałużny,
a w kategorii klas starszych I miejsce Julia Wawrzyniak,

II miejsce –Aleksandra Bartnik.
Laureatom gratulujemy!