Nowi ministranci

W święto Matki Bożej Królowej Polski 3 maja, w kościele św. Marka Ewangelisty w Rososzycy ks. proboszcz Paweł Guździoł przyjął w skład liturgicznej służby ołtarza nowych ministrantów.

Już od października trwały spotkania z chłopcami przygotowującymi się do pracy ministranckiej, poznawali oni zasady ministranta, kształtowali postawy chrześcijańskie i praktycznie ćwiczyli, by nabyć sprawność w wykonywaniu funkcji liturgicznych. Trzech chłopców Bartosz Neumann, Filip Pawlik i Miłosz Stępniak dołączyli do grupy rososzyckich ministrantów.