Dziękczynienie za plony w Rososzycy

Ukoronowaniem całorocznego wysiłku rolnika, ciężkiej i wyczerpującej pracy są żniwa. A kulminacją chłopskiego trudu są dożynki – święto zakończenia letniego wysiłku, święto plonów.

W tym roku w parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy zorganizowano dziękczynienie za plony. Na początku Mszy św. delegacje wsi Rososzycy, Psar i Sieroszewic wniosły chleb, owoce, przetwory z tegorocznych zbiorów, wyroby regionalnych producentów oraz wieniec. Po Mszy św. ks. proboszcz Paweł Guździoł w imieniu Rady Duszpasterskiej i Rady Sołeckiej wsi Rososzyca zaprosił wszystkich zebranych na kawę i ciasto przy kościele, by wspólnie cieszyć się z tegorocznych plonów.