Odpust Przemienienia Pańskiego – jubileusz 200-lecia budowy i poświęcenia kościoła św. Marka Ewangelisty w Rososzycy

Do tego dnia parafianie przygotowywali się od bardzo dawna. Nareszcie długo wyczekiwany dzień nadszedł. Najważniejsze uroczystości odbyły się w 200-letnim kościele św. Marka , gdzie Eucharystię odprawił ordynariusz diecezji kaliskiej ks. bp Edward Janiak. W jej trakcie poświęcił odnowioną świątynię. W imieniu parafian ks. bpa powitali przedstawiciele Rady Parafialnej: Marian Kasprzak, Kazimierz Stasiak i Jacek Kapałka słowami:
„Ekscelencjo , czcigodny księże biskupie!

Rok 2018 to rok szczególny. Dla wszystkich Polaków to setna rocznica odzyskania niepodległości, natomiast w diecezji kaliskiej to Nadzwyczajny Rok św. Józefa kaliskiego. Dla naszej parafii to również nadzwyczajny, jubileuszowy rok. 6 sierpnia 1818 roku poświęcony został nowo wybudowany kościół świętego Marka Ewangelisty w Rososzycy. Dziś świętujemy jubileusz 200-lecia powstania naszej parafialnej świątyni. Pragnęliśmy się do tej uroczystości przygotować. Nasze działania biegły dwoma torami, z jednej strony modlitwa, rozwój duchowy przez zorganizowane misje parafialne, a z drugiej remont kapitalny budynku kościoła. Wykonano nowy dach i wyremontowano wnętrze. Jako Rada Parafialna zdajemy sobie sprawę jak wiele jeszcze czeka prac przed ks. proboszczem Pawłem, ale ze swej strony na ręce księdza biskupa deklarujemy swoją pomoc w dalszych działaniach na rzecz rozwoju naszej świątyni i parafii.

Jest nam niezwykle miło gościć Waszą Ekscelencję w tak uroczystym dniu, dziękujemy Bogu za 200-lat istnienia tej świątyni, za wszystkich naszych przodków którzy w jej murach zanosili modły, przyjmowali sakramenty.
Pragniemy otworzyć nasze serca, umysły na Twoje słowo księże biskupie, niech ono wzmocni naszą wiarę, nadzieję i miłość. Prosimy módl się za naszą parafię, wspieraj rodziny i umacniaj naszą wiarę. Szczęść Boże!

Czytania podczas Mszy czytali lektorzy: Dawid Kois i Damian Kloński. Natomiast w modlitwie wiernych przedstawiciele wszystkich stanów i miejscowości wchodzących w skład naszej parafii: Amelia Saranek, Mikołaj Banasiak, Maria Stodolna, Krawczyk Paweł, Wiesława Bartnik i Mieszała Zdzisław modlili się następującymi słowami:

1. Bądź uwielbiony Panie w Twoim świętym Kościele, wspieraj go łaską, by strzegł przez wieki Twojej nauki i z wielką odwagą przekazywał ludziom pełną prawdę płynącą z Ewangelii Chrystusowej.
Ciebie prosimy ….

2. Bądź uwielbiony Panie w nauczaniu ojca świętego Franciszka i wszystkich Duszpasterzy, a szczególnie za obecnego wśród nas naszego biskupa Edwarda i prosimy daj wiary moc niepokonaną i siły, aby niestrudzenie prowadził powierzony mu Kościół drogami świętości. Ciebie prosimy…

3. Bądź uwielbiony Panie w tej świątyni, która jest miejscem, gdzie Chrystus przez sakramenty udziela swej łaski; prośmy za kapłanów, którzy tutaj pracowali i pracują, aby ich życie i nauczanie służyło duchowemu dobru wszystkich parafian, a tym którzy odeszli do Ciebie udziel łaski nieba. Ciebie prosimy…

4. Bądź uwielbiony Panie w naszej parafii świętującej w tym roku Jubileusz 200-lecia budowy i poświęcenia świątyni, aby wdzięczność Bogu za miniony czas łączyła się z gorliwym podjęciem i przekazaniem jej dziedzictwa. Ciebie prosimy…

5. Bądź uwielbiony Panie w trudnej, ale jakże pięknej historii naszej parafii oraz teraźniejszości kreślonej różnymi barwami, składamy hołd parafianom, którzy ją wznosili z powojennych ruin i budowali fundamenty przyszłego rozwoju, a dziś odeszli po wieczną nagrodę. Niech miłosierny Bóg przebaczy popełnione zło, a dobro nagrodzi radością nieba. Ciebie prosimy….

6. Bądź uwielbiony Panie w tej wspólnocie świętującej jubileusz 200-lecia istnienia świątyni parafialnej, spraw aby każdy z nas rzetelnie wypełniał obowiązki swojego życiowego powołania, a światło i siłę do realizowania tych zadań czerpał ze stołu słowa Bożego i Eucharystii. Ciebie prosimy…

W procesji z darami pojawili się przedstawiciele wszystkich grup działających w parafii:
Margaretki: Wioletta Saranek, Urszula Kalinai Julian Urbaniak;
Koła żywego różańca: Czesława Michałowska, Czesław Bochen, Krystyna Witkowska;
Grupa charytatywna: Jadwiga Gruszka, Barbara Matusiak, Marcin Kamzol;
Rada Parafialna: M. Kois;
Lektorka: Zuzanna Kapałka;
Liturgiczna służba ołtarza: Dawid Tułaza;

Procesję z darami komentował Filip Wołkowycki takimi słowami:
„Rozpoczyna się procesja z darami. Dziś ma ona szczególny charakter.

W naszej parafii istnieje grupa modlitwy Margaretka, której przedstawiciele niosą kwiaty, które jak bukiet modlitw pragniemy złożyć na ołtarzu w podziękowaniu za jubileusz naszej świątyni parafialnej

Przedstawiciele trzech kół żywego różańca niosą chleb – dziękczynienie za codzienny pokarm.
Grupa charytatywna pragnie ofiarować owoce naszych dobrych uczynków i znak dobrobytu. Panie Jezu chcemy mieć serca otwarte na dramat biedy i zapobiegać jej w naszej parafii.

W podziękowaniu za dar 200-lecia budowy i poświęcenia kościoła św. Marka Ewangelisty autorka pragnie ofiarować album „Ze świętym Markiem w tle. Dzieje parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy” aby przypominał o wartościach, którymi żyli nasi przodkowie.

Przedstawicielka najmłodszej istniejącej w naszej parafii grupy lektorek niesie Wino, które stanie się Krwią naszego Pana – najlepszego Nauczyciela.

Procesję z darami zamyka liturgiczna służba ołtarza niosąca chleb, które staną się Ciałem Chrystusa. W nich kryje się dar naszych serc i pełnia naszego zawierzenia się Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym.”

Wielką radość sprawiła wszystkim wiadomość iż biskup kaliski ustanowił ks. Pawła, naszego proboszcza kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej św. Józefa w Kaliszu.
Msza święta zakończyła się procesją, wcześniej jednak przedstawiciele młodzieży Psar , Rososzycy i Sieroszewic :Julia Wojtczak, Agata Jędras i Marcin Zarzecki podziękowali biskupowi Edwardowi słowami:

„Czcigodny księże Biskupie Nasz Pasterzu!

W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragniemy z całego serca podziękować, że w tak ważnym dniu poświęciłeś Nam Swój cenny czas i zaszczyciłeś Swoją obecnością. Długo w Naszych sercach pozostanie słowo, które do Nas dzisiaj skierowałeś i błogosławieństwo, którego Nam udzielisz.

Zechciej przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w dalszych latach posługi „Na Chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy” odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może.
Niech Bóg, który jest miłością obdarzy Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych duszpasterskich wyzwań, a św. Marek patron Naszej parafii niech wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w diecezji kaliskiej.

BÓG ZAPŁAĆ!”

Festyn Rodzinny

Wspólne świętowanie jubileuszu nie zakończyło się po Mszy św. W tym roku jubileuszowym parafianie świętowali razem bawiąc się na festynie „Ze św. Markiem w tle” zorganizowanym przy Sali wiejskiej w Rososzycy. Prowadząca festyn M. Kois poprosiła o otwarcie imprezy ks. kanonika Pawła Guździoła, który życzył parafianom i gościom udanej zabawy i podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie festynu. Słowa wdzięczności skierował do wójta gminy Sieroszewice i starosty ostrowskiego za wsparcie finansowe remontu kościoła. W swoim wystąpieniu wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski pogratulował proboszczowi parafii nominacji na kanonika. Odniósł się także do jubileuszu kościoła i historii świątyni parafialnej. Dla wszystkich przybyłych zorganizowano wiele atrakcji. Na scenie zaprezentowała się schola parafialna „Piórko Anioła”. Program artystyczny przygotowali także uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci zabawiał szczudlarz Aleks, a chętni mogli przejechać się rikszą i bryczkami konnymi. Były też pokazy strażaków i seanse astronomiczne. Przybyli na festyn mogli posilić się korzystając z licznych punktów gastronomicznych. W czasie festynu była okazja do nabycia albumu „Ze Świętym Markiem w tle” przedstawiającym dzieje parafii w Rososzycy autorstwa Mirosławy Kois. Atrakcją były dwa koncerty. Najpierw na scenie pojawił się zespół „Skaner”, a kolejną gwiazdą była Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Przygotowano również loterię fantową, z której dochód zostanie przeznaczony na remont kościoła. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Akord”.

Rada Duszpasterska dziękuje wszystkim osobom, grupom i organizacjom, które zaangażowały się w pomoc przy organizacji festynu.