Odpust Parafialny – 200 lecie kościoła

W niedzielę przeżywamy Odpust Parafialny a także jubileusz 200 lecia kościoła msze św. o godz 8.00, o godz. 10.00 i uroczysta suma odpustowa o godz 12.00, której będzie przewodniczył Ordynariusz Kaliski Ks. Bp. Edward Janiak. Po mszy procesja więc zapraszam całą asystę poczty sztandarowe panów niosących baldachim i przede wszystkim dziewczynki sypiące kwiatki.

Niech będzie to dzień radości i dziękczynienia w całej naszej parafii, dlatego prosimy też o udekorowanie domów flagami a także okien w całej parafii. W tym roku za zgodą gminy ulica Kościelna wraz z poboczem jest do dyspozycji parafii, dlatego nie ma tam możliwości ustawiania kramów, można je ustawiać na ulicy Środkowej a także na placu przed GS-em. Miejsca parkingowe będą na ulicy kościelnej i za salką (Organistówką) za kościołem miejsca zarezerwowane dla księży i zaproszonych gości. Przypominam, że msza św. na cmentarzu w następną niedzielę 12 sierpnia o godz 19.00 

Przy okazji jubileuszu kościoła chcemy także zorganizować festyn rodzinny, który rozpocznie się w przyszłą niedzielę 5 sierpnia o godz 15.00, szczegółowy program podany na plakatach. Jedną z atrakcji będzie loteria fantowa, którą chcemy razem z wami przygotować i prosimy o pomoc poprzez fundowanie fantów. Fanty na loterie można przynosić do kościoła po mszach św. Proszę aby zawsze podać kto jest fundatorem. W czasie festynu będzie także do nabycia album o naszej parafii w cenie 70 zł.