Nowi ministranci

W niedzielę 11 marca w kościele św. Marka Ewangelisty w Rososzycy ks. proboszcz Paweł Guździoł przyjął w skład liturgicznej służby ołtarza nowych ministrantów. Już od października trwały spotkania z chłopcami przygotowującymi się do służby, poznawali oni zasady ministranta, kształtowali postawy chrześcijańskie i praktycznie ćwiczyli, by nabyć sprawność w wykonywaniu funkcji liturgicznych. Bartosz Kowalski z klasy IV, Ksawery Nadolski, Kacper Sołtysiak, Hubert Walczak i Szymon Warga z klasy III dołączyli do grupy rososzyckich ministrantów.