II Diecezjalny konkurs wiedzy o życiu i działalności Pawła Brylińskiego

W środę, 11 października 2017 roku, w Domu Rolnika w Ołoboku odbyło się podsumowanie II Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Pawle Brylińskim pt. „Życie i twórczość Pawła Brylińskiego 1814-1890”, nad którym patronat honorowy objął biskup kaliski Edward Janiak.

Celem konkursu, który kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, były: promocja twórczości rzeźbiarskiej Pawła Brylińskiego, popularyzacja walorów krajoznawczych i kulturowych, rozbudzenie wśród mieszkańców regionu zainteresowania kulturą ludową. W pierwszym etapie konkursu uczniowie przygotowywali reportaż pt. „Twórczość Pawła Brylińskiego 1814-1890 w moim regionie”, a w drugim etapie musieli rozwiązać test wiedzy o życiu i twórczości rzeźbiarza z Masanowa.  Gości przybyłych na finał konkursu powitała organizatorka i pomysłodawczyni wydarzenia Ewa Chmielewska. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Mirosława Busza, sekretarz gminy Sieroszewice, Mirosław Rychlik, sekretarz powiatu ostrowskiego, Teresa Lemiesz, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice, a zarazem sołtys Ołoboku, ks. prałat dr Tomasz Lenczewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku.

Do konkursu przystąpiło 28 uczestników: 10 uczniów klas VI-VII szkół podstawowych i 18 uczniów klas II-III gimnazjów. Po rozwiązaniu testu wiedzy uczniów i gości zaproszono do zwiedzania kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku. O historii świątyni i ciekawych dziejach z nią związanych opowiadał ks. prałat Tomasz Lenczewski.

Wreszcie nadszedł czas na podsumowanie konkursu i nagrodzenie uczniów. Zarówno prace reporterskie przygotowane przez uczestników jak i test wiedzy oceniała komisja konkursowa w składzie: Ewa Chmielewska (przewodnicząca), Emilia Biela, Michał Chmielewski, Maria Marciniak, Jadwiga Niełacna, Krystian Niełacny i Jerzy Pawłowski. Jurorzy przyznali nagrody i wyróżnienia.

Wśród wyróżnionych znaleźli się nasi parafianie:
• Aleksandra Bartnik ze Szkoły Podstawowej w Rososzycy,
• Weronika Mielcarek ze Szkoły Podstawowej w Rososzycy,
• Filip Wołkowycki z Gimnazjum w Sieroszewicach.
Głównymi fundatorami nagród byli Urząd Gminy w Sieroszewicach i Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.