Piesza pielgrzymka z Rososzycy do Kotłowa

Gdy się wrzesień zaczyna, proboszcz nam przypomina, że nadchodzi czas.
Aby wyruszyć w drogę, w złą czy dobrą pogodę do Maryi bram.
Gdy południe nadchodzi mnóstwo radosnych ludzi kroczy już wśród pól,
A w Kotłowie Mateczka na każdego już czeka, przejdzie wszystek ból.

W tym roku piesza pielgrzymka z Rososzycy do Matki Bożej Kotłowskiej uzyskała pełnoletniość,  ponieważ wędrowano 18 raz. Pod opieką ks proboszcza Pawła Guździoła ze śpiewem i modlitwą na ustach w sobotnie popołudnie z Rososzycy wyruszyło 93 pątników. Najmłodszym pielgrzymem była Lena, lat 3, a najstarszą pątniczką została pani Czesława lat 73. Śpiewając Matko idziemy do Ciebie, serca swe chcemy Ci dać, poprzez pola, lasy, łąki z Rososzycy idzie brać, pielgrzymi ofiarowali  Matce Królowej Jedności rodziny, parafię, Ojczyznę, prosili o pokój na świecie, przynieśli swe indywidualne prośby i podziękowania. Wraz z innymi grupami pielgrzymów wzięli udział w czuwaniu zorganizowanym w Kotłowie.