Pielgrzymka do Lichenia

Uczniowie klasy III wraz z rodzicami i opiekunami, 13 czerwca wyjechali do Lichenia, gdzie podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez ks. proboszcza Pawła Guździoła dziękowali za dar I Komunii św. Był to też piękny czas poznawania historii i zabytków Lichenia oraz wspólnego spaceru ścieżkami lasu grąblińskiego. Dzień zakończył się spontanicznym konkursem wiedzy, który pozwolił utrwalić poznane fakty. Radośni, rozśpiewani starsi i młodsi pielgrzymi Matce Licheńskiej ofiarowali swoje rodziny i swoje życie.