Plan święcenia potraw

Święcenie potraw w Rososzycy o godz 14.00 i 16.00,
w Sieroszewicach u Pana Mazurka o godz 14.30,
w Psarach w DPS godz 11.00, na sali o godz 15.00