Nowi ministranci

W niedzielę 13 marca w kościele św. Marka Ewangelisty w Rososzycy ks. proboszcz Paweł Guździoł przyjął w skład liturgicznej służby ołtarza nowych ministrantów.

Już od października trwały spotkania z chłopcami przygotowującymi się do służby, poznawali oni zasady ministranta, kształtowali postawy chrześcijańskie i praktycznie ćwiczyli, by nabyć sprawność w wykonywaniu funkcji liturgicznych. Tomek Malinowski z klasy V, Bartosz Kotas i Oliwier Nosal z klasy IV oraz Daniel Sawicki i Jakub Kois z klasy III dołączyli do grupy rososzyckich ministrantów.