Dożynki diecezjalno-wojewódzkie

W tym roku podziękowanie za plony województwa wielkopolskiego i diecezji  kaliskiej zostały zorganizowane w Liskowie. Podczas tych dożynek dekanat ołobocki reprezentowała parafia w Rososzycy. Popatrzmy na zdjęcia…