15 piesza pielgrzymka do Kotłowa

Tradycją parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy jest piesza wędrówka do sanktuarium Matki Bożej Królowej Jedności panującej na Kotłowskim wzgórzu.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, parafianie młodsi i starsi w piątek 12  września br. wybrali się by wspólnie śpiewać, modlić się, spotkać z Bogiem i człowiekiem. W tym roku wyruszyło na szlak 108 pielgrzymów, najmłodszymi byli Michasia i Kubuś lat siedem, a najstarszą pątniczką pani Czesława lat 70. Duchowe przewodnictwo nad pielgrzymami sprawował ks. proboszcz Paweł Guździoł. Z tegoroczną pielgrzymką wiąże się sympatyczna historia. Otóż wszyscy pielgrzymi już od kilku lat wędrują w parafialnych białych koszulkach. W słonecznym świetle dnia niezwykle one błyszczały i  jedna z parafianek strzyżewskich na widok naszej grupy powiedziała: „anioły, idą anioły” 😉 Już na miejscu wszyscy pielgrzymi wzięli udział w przygotowanym czuwaniu, wspólnie modlili się podczas uroczystej Eucharystii, poznawali się wzajemnie w namiocie „agape”, zanosili swe intencje w czasie fatimskiego różańca, szli z lampionami w procesji wokół kościoła, włączyli się w apel jasnogórski, wysłuchali koncertu pieśni religijnych. Powrót pełen radości ale i zmęczenia nastąpił w godzinach wieczornych autokarem.