III rowerowa pielgrzymka do Matki Bożej Skalmierzyckiej

Po raz trzeci pielgrzymi z parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy wyruszyli rowerami do Skalmierzyc by oddać pokłon Matce Bożej Wniebowziętej w Jej cudownym wizerunku przedstawiającym Maryję trzymającą na lewym ramieniu dzieciątko . W prawej dłoni Matki Bożej umieszczono berło – symbol władzy królewskiej.

Kult Maryi w Skalmierzycach datowany jest od XV wieku. Dowodem cudów i łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej są liczne wota. Wśród nich najcenniejszym jest srebrny ryngraf z roku 1634, podarowany przez króla Władysława IV Wazę w podziękowaniu za zwycięstwo nad Turkami. 4 września 1966 roku prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu koronami poświęconymi przez papieża Pawła VI.

W czasie tegorocznej Eucharystii bp ordynariusz Edward Janiak przypomniał również ważną datę cudu nad Wisłą (1920r) bitwy, która zmieniła historię świata, wskazał też na wszystkich tych naszych przodków często dla nas bezimiennych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.