Święto Przemienienia Pańskiego – Odpust Parafialny

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe”.

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Odpust parafialny

W parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy główny odpust czczony jest ku czci Przemienienia Pańskiego. Kult Przemienienia Pańskiego w Rososzycy szczególnie rozwinął się w XIX wieku, kiedy to przez Wielkopolskę przeszła epidemia cholery. Choroba siała straszliwe spustoszenie wśród mieszkańców południowej Wielkopolski. W sposób szczególnie dotkliwy dotknęła mieszkańców pobliskiego Ołoboku. I wtedy Ołoboczanie wyruszyli z pielgrzymką do Rososzycy i przed obrazem Przemienienia Pańskiego błagali o odejście zarazy, o cud uzdrowienia dla chorych. Rzeczywiście po powrocie nie było już więcej nowych zachorowań i nikt z chorych już nie umarł.

W latach 70-tych XX wieku podczas prac remontowych kościoła ówczesny proboszcz śp. ks. dziekan Jarosław Kaszyński postanowił przenieść słynący łaskami obraz do głównego ołtarza.I do dzisiaj tam się znajduje.

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych.