„Tajemnica Szczęścia”

W dziale różności religijne została dodana modlitwa ” Tajemnica Szczęścia „. Każdego dnia należy odmówić 15 modlitw przez okres jednego roku.

Słowa Pana Jezusa

„Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę”.

„Tajemnica Szczęścia” jest zbiorkiem rozważań i modlitw, opartym na krótkim tekście „Piętnaście modlitw”, które po uzyskaniu aprobaty kościelnej wydała
Casa di Padre Pio, Case postale 231, Saint-Remi,Que., Canada.