Pielgrzymka kół różańcowych do św. Józefa

W naszej parafii istnieją 3 koła różańcowe. W każdym kole jest 20 osób. Członkowie tych kół codziennie modlą się 10 różańca w określonej intencji, dzięki czemu codziennie odmówiony są wszystkie części różańca. 15 października przedstawiciele naszych kół parafialnych wyjechali na pielgrzymkę do bazyliki św. Józefa w Kaliszu, na spotkanie z kołami różańcowymi naszej diecezji. Był czas na Eucharystię, modlitwę różańcową, rozmowy przy kawie, ciepły posiłek, a nawet poznanie choć małej cząstki historii Kalisza.