Podziękowanie

DRODZY DARCZYŃCY
Serdecznie dziękujemy za udział w zbiórce darów i ofiar pieniężnych na rzecz mieszkańców Ukrainy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu osoby mieszkające na terenach objętych wojną będą mogły zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Wasza życzliwość i gotowość niesienia pomocy napawa radością i optymizmem.
Bóg zapłać