Piesza pielgrzymka z Rososzycy do Kotłowa

Od 2020 roku rokrocznie parafianie Rososzycy pielgrzymują do sanktuarium Królowej Jedności w Kotłowie. W tym roku w nieco zmienionej formie, bo rowerami w pierwszą niedzielę września pokłonili się Matce Bożej i wraz z kustoszem ks. Adamem Kosmałą i proboszczem Pawłem odmówili różaniec fatimski zanosząc przed tron Maryi swoje prośby i podziękowania.