VII Gminno-Dekanalny Konkurs Biblijny

W tradycję Szkoły Podstawowej w Rososzycy wpisał się organizowany od siedmiu lat konkurs biblijny skierowany do uczniów gminy Sieroszewice i dekanatu ołobockiego. Konkurs przygotowywany jest przy współpracy z parafią św. Marka Ewangelisty w Rososzycy. Etap szkolny organizowany jest w macierzystych szkołach i on wyłania przedstawicieli na etap gminno-dekanalny, który w tym roku odbył się 25 listopada. Obowiązują dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI które zgłębiały Ewangelię św. Marka i klasy VII-VIII – których zmagania dotyczyły Księgi Wyjścia.

W rozgrywkach gminno-dekanalnych wzięło udział sześć szkół: z Biskupic Ołobocznych, Gostyczyny, Ołoboku, Sieroszewic, Strzyżewa i Rososzycy. Testy oceniało jury w składzie: Mirosława Kois, Maria Nowacka, Lucyna Wittek i Joanna Wiluk.

Laureatami konkursu zostali:

I. Kategoria klas IV-VI
1. Olga Borowczyk – Szkoła Podstawowa w Rososzycy
2. Szymon Matusiak – Szkoła Podstawowa w Gostyczynie
3. Barbara Kapałka – Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach

II. Kategoria klas VII-VIII
1. Katarzyna Lemiesz – Szkoła Podstawowa w Ołoboku
2. Wiktoria Kopras – Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych
3. Aleksandra Stempniak – Szkoła Podstawowa w Rososzycy

Wspaniałej wiedzy uczestnikom konkursu gratulowali oraz nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyli wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, ks. proboszcz Paweł Guździoł i dyrektor SP w Rososzycy Elżbieta Chmura. Ogromnie cieszy fakt, że na podium znalazły się trzy nasze parafianki: Ola, Olga i Basia z Psar, Rososzycy i Sieroszewic.