Akcja wolontariatu

Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa……..
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić….”

Tymi słowami pragniemy złożyć podziękowanie dla ofiarodawców za wielkie serca i wolę niesienia pomocy potrzebującym.

Podczas zbiórek do puszek w sobotę 5-tego i niedzielę 6-tego października zebrano 2.535,89 zł, co w przeliczeniu na osobę daje kwotę 1.267,94 zł. 

Wolontariusze przekazali pieniądze rodzinie p. Sławomira Śniadego oraz Brajana.

Dziękują wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Rososzycy.