Ze świętym Markiem w tle

To tytuł projektu realizowanego w parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturwe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Celem podjętych przedsięwzięć było utrwalenie jedności lokalnej społeczności, istniejących grup i organizacji do wspólnych działań na rzecz swojej miejscowości i parafii, budowanie więzi międzyludzkich, zorganizowanie obchodów i festynu z okazji 200-lecia istnienia kościoła św. Marka Ewangelisty w Rososzycy, poszukiwanie wiadomości, zbieranie materiałów i opracowanie historii parafii i poszczególnych miejscowości ją tworzących, zapoznanie z dziedzictwem „małej ojczyzny”, aktywne poznanie historii, wybitnych postaci i legend związanych z Rososzycą, Psarami i Sieroszewicami, poszukiwanie archiwalnych zdjęć.

Najważniejszym jednak zadaniem było opracowanie i wydanie w formie albumu historii parafii: „Ze świętym Markiem w tle. Dzieje parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy” na 200-lecie powstania świątyni. W ramach tego projektu zrealizowano wiele działań, dzięki którym udało się zrealizować założone cele.

8 października 2018 roku w IBB Andersia Hotel w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu. Nagrodę w wysokości 5000 złotych dla parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy z rąk Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego pani Marzeny Wodzińskiej odebrali odpowiedzialna za realizację projektu Mirosława Kois, proboszcz parafii ks. Paweł Guździoł i zastępca wójta gminy Sieroszewice pan Ryszard Boduch.