Piesza pielgrzymka z Rososzycy do Kotłowa

Gdy się wrzesień zaczyna, proboszcz nam przypomina,
że nadchodzi czas.

Aby wyruszyć w drogę, w złą czy dobrą pogodę do Maryi bram.

Gdy południe nadchodzi mnóstwo radosnych ludzi kroczy już wśród pól,

A w Kotłowie Mateczka na każdego już czeka, przejdzie wszystek ból.

W tym roku po raz 19 wyruszyła piesza pielgrzymka z Rososzycy do Matki Bożej Kotłowskiej Królowej Jedności. Pod duchową opieką ks. kanonika Pawła Guździoła ze śpiewem i modlitwą na ustach w niedzielne popołudnie z Rososzycy wyruszyło 110 pątników. Najmłodszymi pielgrzymami byli Oliwka i Igor, lat 5, a najstarszą pątniczką pani Bronisława lat 76. Śpiewając Matko idziemy do Ciebie, serca swe chcemy Ci dać, poprzez pola, lasy, łąki z Rososzycy idzie brać, pielgrzymi ofiarowali Matce z Kotłowskiego wzgórza swoje rodziny, parafię, Ojczyznę, prosili o pokój na świecie, przynieśli swe indywidualne prośby i podziękowania. Już na miejscu wzięli udział w przygotowanym przez parafian kotłowskich i kustosza sanktuarium ks. kanonika Adama Kosmałę czuwaniu.