Gminne obchody „Dnia Strażaka” w Rososzycy 2018

W niedzielę, 3 czerwca 2018 roku, w Rososzycy odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy, którą odprawił proboszcz ks. Paweł Guździoł. Po Eucharystii strażacy przeszli na plac przy restauracji Al Sole. Przemarsz prowadził dowódca – prezes OSP Wojciech Andrzejewski. Zaproszonych gości powitał komendant gminny OSP w Sieroszewicach Mieczysław Maciuszczak prowadzący uroczystość. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością, m.in. wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, zastępca wójta Ryszard Boduch, radny Jerzy Kowalski, radny, a zarazem sołtys Rososzycy Jerzy Kasprzak, komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski, prezes Oddziału Gminnego Związku OSP Tomasz Woźniak, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, prezes Klubu HDK „Strażak” Lucjan Ziemiański, przedstawiciel Nadleśnictwa Taczanów Bartosz Wójkiewicz, proboszcz parafii w Rososzycy ks. Paweł Guździoł, prezesi i naczelnicy OSP wraz z pocztami sztandarowymi z terenu gminy Sieroszewice, strażacy oraz mieszkańcy.

Historię jednostki przedstawił prezes OSP w Rososzycy Jacek Stacherzak. Ochotnicza Straż Pożarna w Rososzycy powstała w 1900 roku. Szkolenie strażaków odbywało się w majątku Skórzewskich z udziałem mieszkańców. OSP stało się bardziej samodzielne po wybudowaniu w 1911 roku przy ul. Kaliskiej remizy, która została rozebrana w latach 70. W posiadaniu OSP były 2 beczki drewniane i zaprzęg jednokonny do przewożenia wody. Działalność OSP zaczęła rozwijać się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Do czołowych działaczy tego okresu należeli: Marcin Cichy, Franciszek Banasiak, Jan Kawaler i Bodył. W 1924 r. OSP wzbogaciła się o pompę. W czasie okupacji hitlerowskiej nie zaprzestano działalności OSP. Po zakończeniu II wojny światowej OSP ponownie zaczęło odbudowywać swoje siły. Pierwszym powojennym prezesem był Marcin Cichy, naczelnikiem Franciszek Banasiak, natomiast sekretarzem Jan Kawaler. W późniejszych latach funkcję prezesa pełnił Jan Graczyk. W 1958 roku został ufundowany sztandar strażacki i poświęcony przez ks. Czesława Olejniczaka. Po ustąpieniu Jana Graczyka funkcję prezesa OSP pełnili kolejno: Józef Kania, Joachim Walczak, Bronisław Pawelec, Michał Woźniczak, Tadeusz Bartczak, Józef Wawrzyniak. OSP aktywnie wspomagała budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku 2 września 1967 roku. W 1970 roku OSP w Rososzycy wyszło z inicjatywą budowy domu strażaka, który oddano do użytku 23 listopada 1975 roku. W latach 80. OSP zorganizowało honorowe krwiodawstwo, a także ufundowano i poświęcono figurę św. Floriana. Obecnie zarząd OSP w Rososzycy tworzą: Jacek Stacherzak (prezes), Maciej Kardas (naczelnik), Remigiusz Buras (zastępca naczelnika), Łukasz Chlasta (skarbnik). W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Dawid Kois, Tadeusz Wcisły, Marian Kaźmierczak.

Podczas uroczystości poświęcony został nowy samochód ratowniczo-gaśniczy przez ks. Pawła Guździoła w asyście wójta Czesława Berkowskiego, prezesa Zarządu Gminnego OSP Tomasza Woźniaka i prezesa OSP w Rososzycy Jacka Stacherzaka.

Z okazji Dnia Strażaka wręczono wyróżnienia i odznaczenia. Złoty Znak Związku odebrał Kazimierz Strugarek (OSP Masanów). Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowani zostali: Marek Doliński (OSP Latowice) i Andrzej Michalak (OSP Ołobok). Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Andrzej Janicki (OSP Ołobok), Janusz Mądrzak (OSP Parczew), Ryszard Rosik (OSP Sieroszewice), Grzegorz Sobczak (OSP Latowice), Arkadiusz Owczarek (OSP Sieroszewice) i Sławomir Jaszczyński (OSP Zamość). Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa odebrali: Sławomir Dymek (OSP Latowice) i Jarosław Gawron (OSP Ołobok). Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Michał Dysma (OSP Wielowieś), Przemysław Słota (OSP Parczew), Bernadeta Pomykała (OSP Ołobok), Błażej Nowak (OSP Latowice) i Marek Kardas (OSP Sieroszewice).

Podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka wyróżniono krwiodawców. Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia za oddanie co najmniej 12 l krwi otrzymał Karol Pajek (OSP Latowice). Odznaki III stopnia po oddaniu co najmniej 6 l krwi odebrali: Magdalena Witoń (OSP Strzyżew), Karol Pajek (OSP Latowice), Sławomir Dymek (OSP Latowice), Emanuel Młynarz (OSP Latowice).

Były też puchary i dyplomy za współzawodnictwo jednostek OSP w oddawaniu krwi. Pierwsze miejsce za oddanie krwi w 2017 roku zajmuje OSP Latowice (34,950 l). Na drugim miejscu plasuje się OSP Westrza (32,170 l), a trzecim OSP Sieroszewice (19,850 l). Kolejne miejsca zajmują jednostki z Wielowsi (17,500 l), Psar (10,300 l), Masanowa (4,050 l), Rososzycy (3,150 l), Ołoboku (2,700 l), Strzyżewa (1,800 l) i Parczewa (0,450 l). W rywalizacji w ilości krwiodawców na organizowanych przez Klub HDK PCK „Strażak” akcjach pierwsze miejsce zajmuje OSP Latowice (30 osób). Na drugim miejscu znajduje się OSP Wielowieś (19 osób), trzecim – OSP Westrza (15 osób). Kolejne miejsca zajmują: OSP Sieroszewice (14 osób), OSP Masanów (9 osób), OSP Ołobok (4 osoby), OSP Strzyżew (4 osoby), OSP Rososzyca (3 osoby), OSP Psary (2 osoby) i OSP Parczew (1 osoba).

Uhonorowano także najaktywniejszych krwiodawców w 2017 roku. Statuetki otrzymali: Irena Andrzejewska (OSP Westrza), Małgorzata Andrzejewska (OSP Westrza), Jolanta Kasprzyk (OSP Sieroszewice) i Martyna Kucharska (OSP Sieroszewice) oraz Tomasz Namysł (OSP Latowice), Sławomir Dryka (OSP Wielowieś) i Marcin Tomczak (OSP Latowice).

Podczas uroczystości Zarząd OSP w Rososzycy uhonorował statuetkami osoby wspomagające jednostkę. Takie statuetki otrzymali: wójt Czesław Berkowski, prezes Oddziału Gminnego Związku OSP Tomasz Woźniak, komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, przedstawiciel Nadleśnictwa Taczanów Bartosz Wójkiewicz.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali ofiarność strażaków oraz fakt, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. Wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski dziękował ochotnikom za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. – W sytuacjach trudnych, ekstremalnych nigdy nie zawiodłem się na strażakach. Zawsze, kiedy była potrzebna pomoc to strażacy byli gotowi i zawsze udzielali tej pomocy potrzebującym. To jest bardzo cenne i mam nadzieję, że nadal tak będą działać jednostki. Życzę, aby ta służba była dla strażaków zawsze bezpieczna i abyście byli zadowoleni z pracy, którą wykonujecie na rzecz społeczeństwa naszej gminy – mówił włodarz. Słowa wdzięczności wypowiedzieli także radny i sołtys Rososzycy Jerzy Kasprzak, komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski, komendant gminny OSP w Sieroszewicach Mieczysław Maciuszczak, przedstawiciel Nadleśnictwa Taczanów Bartosz Wójkiewicz.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Źródło informacji: http://www.sieroszewice.pl/news,1238,gminne-obchody-dnia-strazaka-w-rososzycy.html