Dożynki parafialne w Rososzycy

Okres lata na wsi właściwie od zawsze wypełniony był intensywnymi pracami polowymi. Ukoronowaniem całorocznego wysiłku rolnika, ciężkiej i wyczerpującej pracy są żniwa. Z dawnych czasów pozostają pewne obyczaje, czynności, które nadają sens i charakter bardziej odświętny pracom żniwnym. Do takich tradycji należy tzw. zażynek.

Są to pierwsze kłosy zżęte i zachowane do końca żniw i wplatane do wieńca dożynkowego. Kulminacją chłopskiego trudu są dożynki – święto zakończenia letniego wysiłku, święto plonów. Jeszcze w XIX i na początku XX wieku pierwszymi snopkami żniw obwiązywano krzyże przydrożne – Boże Męki, dziękując w taki sposób Bogu za zbiory. Nieodłącznym elementem tradycji dożynkowych jest wieniec, który przygotowywano z różnych kłosów zbóż i jako symbol urodzaju wręczano gospodarzowi.

W tym roku w parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy zorganizowano dziękczynienie za plony 10 września 2017 roku. Na początku Mszy św. delegacje wsi Rososzycy, Psar i Sieroszewic wniosły chleb, owoce, przetwory z tegorocznych zbiorów i wyroby regionalnych producentów.  Po Mszy św. ks. proboszcz Paweł Guździoł w imieniu Rady Duszpasterskiej i Rady Sołeckiej wsi Rososzyca  zaprosił wszystkich zebranych na kawę i ciasto przy kościele, by wspólnie cieszyć się z tegorocznych plonów. Czas przy wspólnym biesiadowaniu umilił koncert scholi parafialnej „Piórko anioła”.