Zielone Świątki – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Zielone Świątki to potoczna nazwa katolickiego święta znanego jako Zesłanie Ducha Świętego. Jest to święto upamiętniające zstąpienie na apostołów Ducha Świętego, który sprawił, że zaczęli mówić oni różnymi językami. Otrzymali również dary duchowe. Dzień ten uznawany jest za początek Kościoła Chrześcijańskiego.

Święto to jest świętem ruchomym i przypada na 49 dni (czyli 7 tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego też czasami nazywane jest ono Pięćdziesiątnicą. W 2015 Święto Zesłania Ducha Świętego obchodzone będzie 24 maja.

Święto to obchodzone w wielu krajach, zwłaszcza protestanckich jest przez dwa dni, jednakże w naszym kraju tylko pierwszy dzień Zielonych Świątków jest dniem wolnym od pracy. Jest to również dzień objęty zakazem handlu, warto więc o tym pamiętać i przygotować się wcześniej.

Święto Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres Wielkanocny. Po nim rozpoczyna się tak zwany okres zwyczajny. Wierni już w wigilię tego święta uczestniczą w wieczornej mszy świętej, podczas której odbywają się czytania z ksiąg Starego i Nowego Testamentu dotyczące np. „Pomieszania języków podczas budowy wieży Babel”.
Niedziela to również uroczysta msza święta, podczas której odbywają się czytania m.in. z Księgi Dziejów Apostolskich.

Święto to jest mocno zakorzenione w katolickiej tradycji, choć nie jest tak znane i hucznie obchodzone jak Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Niemniej jest ono niezwykle istotne a jego tradycja długa. Dlatego też warto ją pielęgnować i kultywować.