Podziękowanie „Podziel się z innymi”

Wszystkim Parafianom, którzy wsparli naszą akcję świąteczną „Podziel się z innymi” pragniemy podziękować za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć do czynienia dobra, za pomoc i życzliwość.
Z wyrazami wdzięczności

Grupa Charytatywna