Podziękowanie

Trudno jest nam wyrazić słowami wdzięczność za wsparcie naszej akcji charytatywnej „Kremówki”. Przerosła ona nasze najśmielsze oczekiwania.

Niech więc  to proste słowo DZIĘKUJEMY zawiera wszystko, co chcemy powiedzieć. Zaangażowanie Parafian traktujemy jako wyraz dobroci i życzliwości wobec naszych działań.

Z wyrazami wdzięczności – Grupa Charytatywna