Ogłoszenie - Koronawirus 2020r.

Kochani parafianie z bólem serca ale i z troską o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo mówię ZOSTAŃCIE W DOMU.

Od 25 marca 2020 zostają wprowadzone nowe restrykcje. „W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl).”

Jednocześnie przypominam, że jest dyspensa od uczestnictwa w mszy niedzielnej dla wszystkich. Msze św w naszym kościele są sprawowane zgodnie z ustalonym porządkiem i w intencjach wcześniej ustalonych.

Ja pozostaję do waszej dyspozycji, we wszystkich sprawach a także wątpliwościach proszę kontaktować się telefonicznie:
nr tel. 627396094
nr kom. 604 678 183

Jest możliwość spowiedzi indywidualnej i przyjęcia komunii poza mszą św.

ks. Paweł Wasz proboszcz

Biskup Kaliski - Dyspensa 2020r.

Biskup Kaliski w związku z trwającym stanem epidemii, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do odwołania wszystkim wiernym Diecezji Kaliskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup Kaliski zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Msze św w naszej parafii są sprawowane zgodnie z ustalonym porządkiem. Obowiązuje limit 50 osób przebywających w kościele. Osoby, które pragną w nich uczestniczyć prosimy o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby będące w kwarantannie w żadnym wypadku nie powinni pojawiać się w kościele.

Zgodnie z zaleceniem biskupów codziennie modlę się w kościele o godz. 20.30 zapraszam do duchowej łączności i modlitwy w Waszych domach

Podziękowania

W imieniu Sióstr Dominikanek pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli akcję „ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI” dla Domu Chłopaków w Broniszewicach oraz zakupili książki „Bronki. Siostry od Wykluczonych”.
Niech Pan obficie błogosławi tym wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby tego wyjątkowego DOMU.

Z wyrazami wdzięczności Grupa Charytatywna

Komunikat Biskupa Kaliskiego 2020r.

Zarządzenie 2020r.

W związku z nowymi zarządzeniami, w kościele może przebywać nie więcej niż 50 osób. Prosimy o przestrzeganie tego prawa w czasie niedzielnych mszy. Jest dyspensa księdza biskupa i można wysłuchać mszy w radiu w telewizji lub w internecie. W niedziele NIE pojedzie autokar z Psar do kościoła, do odwołania Nie będą odprawiane Gorzkie Żale

Niedziela - Dodatkowa msza święta

W niedzielę dodatkowa msza św. w kościele o godz. 9:30

Dodatkowe informacje