Transmisja mszy online

Niedzielna msza o godzinie 12:00 dostępna będzie online poprzez facebook pod tym adresem https://www.facebook.com/ParafiaRososzyca/

Jest to transmisja testowa. 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii 2020r.

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

• prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie ;

• w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe ;

• dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc; • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia) , a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać .

Bp Adam Bałabuch Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie - Koronawirus 2020r.

Kochani parafianie z bólem serca ale i z troską o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo mówię ZOSTAŃCIE W DOMU.

Od 25 marca 2020 zostają wprowadzone nowe restrykcje. „W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl).”

Jednocześnie przypominam, że jest dyspensa od uczestnictwa w mszy niedzielnej dla wszystkich. Msze św w naszym kościele są sprawowane zgodnie z ustalonym porządkiem i w intencjach wcześniej ustalonych.

Ja pozostaję do waszej dyspozycji, we wszystkich sprawach a także wątpliwościach proszę kontaktować się telefonicznie:
nr tel. 627396094
nr kom. 604 678 183

Jest możliwość spowiedzi indywidualnej i przyjęcia komunii poza mszą św.

ks. Paweł Wasz proboszcz

Biskup Kaliski - Dyspensa 2020r.

Biskup Kaliski w związku z trwającym stanem epidemii, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do odwołania wszystkim wiernym Diecezji Kaliskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup Kaliski zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Msze św w naszej parafii są sprawowane zgodnie z ustalonym porządkiem. Obowiązuje limit 50 osób przebywających w kościele. Osoby, które pragną w nich uczestniczyć prosimy o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby będące w kwarantannie w żadnym wypadku nie powinni pojawiać się w kościele.

Zgodnie z zaleceniem biskupów codziennie modlę się w kościele o godz. 20.30 zapraszam do duchowej łączności i modlitwy w Waszych domach

Podziękowania

W imieniu Sióstr Dominikanek pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli akcję „ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI” dla Domu Chłopaków w Broniszewicach oraz zakupili książki „Bronki. Siostry od Wykluczonych”.
Niech Pan obficie błogosławi tym wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby tego wyjątkowego DOMU.

Z wyrazami wdzięczności Grupa Charytatywna

Komunikat Biskupa Kaliskiego 2020r.

Dodatkowe informacje